A LA SEVA PRIMERA SETMANA DE VIDA EL MOVIMENT “SOS TURISME”, QUE UNIEX A EMPRESARIS I TREBALLADORS DE LES ILLES BALEARS, ACONSEGUEIX L’ADHESIÓ DE 545 EMPRESES I ENTITATS DE LA CADENA DE VALOR TURÍSTIC

Una setmana després d’arrencar el moviment transversal SOS TURISME, que va ser presentat en societat divendres passat en Cala Millor, un total de 545 entitats i empreses de la cadena de valor turístic, tant de les Illes Balears com d’altres punts d’Espanya, han sol·licitat expressament figurar en la secció QUI SOM de la web oficial www.sosturismo.es.

Del total de 545 empreses i entitats:

 • 22,02% pertanyen al sector de l’allotjament
 • 18,53% al de la restauració
 • 8,99% al del comerç
 • 6,06% agencias de viatge
 • 5,87% al de oci
 • 2,57% al sector de transports
 • 12,29% són entitats (federacions i associacions de caràcter econòmic i empresarial, docent, cultural, etc)
 • i 23,67% es corresponen amb un altre tipus d’empreses de la cadena de valor turístic com a subministraments, logística, màrqueting, tecnologia i un altre tipus de proveïdors.

A continuació, els facilitem:

 • Relació d’EMPRESES I ENTITATS que s’han sumat al moviment inscrivint-se en www.sosturismo.es en el transcurs d’aquesta setmana
 • La veu de SOS TURISME també s’ha deixat sentir en les xarxes socials. Els comptes en Twitter, Facebook denominades @SOSTourism i en les quals s’han habilitat les etiquetes #SOSTurismo #SOSTurisme i #SOSTourism #SOSTurismoVacunas #SOSTurismo Rescat, i el grup de Facebook SOS TURISME sumen en una setmana més 32.600 seguidors.
 • Recordem alguns dels moments de la posada de llarg de SOS TURISME mitjançant un VÍDEO editat per SOS TURISMO en el qual es reflecteix l’esperit que ha inspirat aquest moviment sorgit de la situació de paràlisi que viuen les Illes Balears davant l’absència d’activitat turística i com això afecta a la resta de sectors i treballadors.

Des de SOS TURISME es continuen gestionant les sol·licituds d’adhesió que es reben diàriament. Moltes més empreses i particulars secunden la campanya perquè són nombrosos els espais on són visibles els elements de la campanya tant les pancartes com els posters que conviden a sumar-se al moviment.

Des de SOS TURISME, agraïm les mostres de suport rebudes procedents de tots els àmbits del món empresarial, tant a nivell autonòmic com nacional.

Manifestem un agraïment especial per a totes aquelles persones que se sumen individualment exhibint el lema de la campanya amb posters en els seus vehicles, col·locant pancartes en els seus domicilis o comentant en les seves xarxes socials, perquè són un valuós altaveu per a recolzar les peticions d’un pla de vacunació i un pla de rescat econòmic per al turisme que demanda tota la societat.

Igualment volem expressar l’agraïment als mitjans de comunicació per la cobertura informativa i per l’ajuda que brinden en visibilitzar i divulgar els objectius de SOS TURISME que, en definitiva, són beneficiós per a tots.

La repercussió aconseguida per la iniciativa en destacats mitjans internacionals dels nostres principals mercats emissors és una mostra més del pes de les Illes Balears en l’exterior i de l’atenció que desperta. Es posa en evidència l’expectativa que genera saber com reaccionaran les autoritats davant aquesta campanya.

El desig de viatjar existeix, Espanya és un dels destins favorits i especialment el nostre arxipèlag i el govern de les Illes Balears ha de fer els màxims esforços, recolzat pel govern d’Espanya, davant la possibilitat d’un altre estiu més sense temporada turística, situació que ni els ciutadans de Balears ni l’economia no es poden permetre en absolut.