La patronal de la sanitat privada de Balears juga un paper fonamental per a oferir seguretat al destí i atenció mèdica als turistes.

La Unió Balear d’Entitats Sanitàries (UBES) s’ha adherit a la iniciativa SOS Turisme per a reivindicar un pla de vacunació massiu de la població que permeti reiniciar l’activitat econòmica amb seguretat i assegurar que hi hagi temporada turística aquest estiu.

La patronal de la sanitat privada en Balears considera essencial prioritzar la salut de ciutadans, treballadors i visitants. Per a això, advoca per la coordinació i el treball conjunt per a traçar un pla que asseguri l’activitat aquest estiu.

En aquest sentit, els llits privats són essencials per a la capacitat de resposta davant la pandèmia i per a la planificació de la desescalada.

UBES vol reinvidicar la col·laboració públic-privada com l’eina efectiva que permet encarar les situacions de la millor manera. Bon exemple d’això és el protocol d’atenció sanitària a turistes amb símptomes compatibles amb la COVID-19, que es va posar en marxa el passat estiu amb gran èxit fruit d’un conveni amb el IB-*Salut. Entre el 15 de juliol, quan es va posar en marxa, i el 14 d’octubre, el call center va realitzar 443 atencions.

Els centres sanitaris privats, per la seva organització i infraestructures, estan perfectament capacitats per a atendre tant els turistes amb símptomes compatibles amb la COVID-19 com per qualsevol altra patologia. Han atès aproximadament el 15% dels pacients de COVID-19.

Durant el passat exercici 2020, l’activitat dels centres privats s’ha vist afectada per una disminució d’ingressos provocada per la baixada substancial de visitants. Aproximadament un 30% de la facturació del sector corresponia a aquesta activitat. És per això que creu molt necessari que hi hagi temporada turística i que es pugui desenvolupar amb la màxima seguretat. Les empreses són una peça imprescindible per a oferir com a destí les garanties que requereixen els agents turístics.

Més de 700 entitats i empreses ja s’han adherit al manifest de SOS Turisme.